Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zahriichuk, M. S., National Institute of Surgery and Transplantology NAMS of Ukraine Named after O.O.Shalimov, Kyiv (Ukraine)
Zaiats, L. M., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Zaiats, Luibomyr, Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)
Zheliba, N., Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University (Ukraine)
Zhmur, Andriy A, Vinnytsya National Medical University (Ukraine)
Zhurakivska, O. Ya., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Zhurakivskyi, V. M., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Zihni, Burcu, Isparta State Hospital, Isparta, Turkey (Turkey)
Zihni, Ismail, S├╝leyman Demirel University, Isparta, Turkey (Turkey)
Zolotarova, Zhanna, Ivano-Frankivsk National Medical University (Ukraine)
Zorina, Z. A., Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau (Moldova, Republic of)
Zozuliak, N. V., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)