Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zahriichuk, M. S., National Institute of Surgery and Transplantology NAMS of Ukraine Named after O.O.Shalimov, Kyiv (Ukraine)
Zaiats, L. M., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Zheliba, N., Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University (Ukraine)
Zhmur, Andriy A, Vinnytsya National Medical University (Ukraine)
Zhurakivska, O. Ya., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Zhurakivska, O. Ya., National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev (Ukraine)
Zhurakivskyi, V. M., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Zihni, Burcu, Isparta State Hospital, Isparta, Turkey (Turkey)
Zihni, Ismail, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey (Turkey)
Zorina, Z. A., Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau (Moldova, Republic of)
Zozuliak, N. V., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)