Vol 24, No 3 (2017)

Table of Contents

Ksenia Nazarenko
PDF
Olha Melnyk-Sheremeta, Mykola Ostrovskyy
PDF
Natalya Lytvyn
PDF
Kateryna Kharchenko
PDF
Nina Matsegora, Nataliia Mitasova
PDF
Oksana Makarchuk, Volodymyr Dziombak
PDF
Andrii Biben, Zinovii Ozhohan
PDF
H. Matejko, M. Matvisiv
PDF
Nazar Matviykiv
PDF
Viktoria Cherkasova, Luibomyr Zaiats
PDF
M. Dzhus, H. Mostbauer, T Karasevska, O. Ivashkivsky
PDF

Case Reports and Public Health Service

Vladimír Bartoš
PDF
A Romanova, O Krasko
PDF

Medical Education

Olha Bobrykovych
PDF
S. Savka, R. Rudnitskiy, N. Karvatskaya, N. Grinco, S. Rotar
PDF