Vol 23, No 2 (2016)

Table of Contents

A. F. Shypko
PDF
1-9
A. O. Hryhorova
PDF
10-17
V. P. Piuryk, S. A. Ohiienko, Ya. V. Piuryk, T. Yu. Ohiienko
PDF
18-23
I. R. Yarmoshuk, M. M. Rozhko, L. I. Pelekhan
PDF
24-31
A. F. Shypko
PDF
32-39
V. P. Piuryk, Shujairi Ahmed Kareem
PDF
40-43
I. I. Titov, S. V. Melnyk, O. L. Tkachuk, V. V. Protas, O. M. Kopchak
PDF
44-48
V. M. Soldatyuk, M. M. Rozhko
PDF
49-57
V. V. Sapielkin
PDF
67-73
R. V. Stetsyshyn
PDF
74-79
L. M. Stotska
PDF
80-85
K. M. Skoropad, V. H. Mishchuk
PDF
103-111
Z. R. Ozhohan, A. B. Biben
PDF
112-116
V. V. Herasymov, E. V. Herasymova
PDF
117-124
L. I. Haridzhuk
PDF
133-138
T. O. Tereshchenko
PDF
139-143
A. I. Vytryhovskyy
PDF
144-149
R. T. Kuzenko
PDF
158-163
N. M. Voronych-Semchenko, S. V. Varunkiv, V. A. Semchenko, V. O. Voronych
PDF
164-169
A. S. Smirnov, S. N. Smirnov, M. A. Mirzebasov
PDF
170-174

Case Reports and Public Health Service

V. V. Bezruk
PDF
58-62
A. Pletenetska
PDF
63-66
N. H. Stepaniuk, F. V. Hladkykh, O. V. Basarab
PDF
92-98
O. O. Dashchenko, K. R. Pavlykivska, L. Ye. Dotsenko, S. I. Yakymiv, R. S. Velychkovych, O. V. Lesiuk
PDF
99-101

Medical Education

Y. V. Botsyurko, U. B. Sikoryn
PDF
86-88
A. Ye. Kryzhanivska, I. B. Diakiv
PDF
89-91
N. M. Kulaiets
PDF
125-127
T. M. Kovalyshyn, V. S. Sulyma
PDF
128-132
U. R. Lukach
PDF
150-153
N. V. Skrobach, O. A. Shapoval, V. Yu. Vyshyvaniuk, O. P. Romaniv
PDF
154-157