Vol 23, No 1 (2016)

Table of Contents

I. I. Kopolovets
PDF
1-6
V. B. Semianchuk
PDF
7-12
V. M. Soldatyuk, M. M. Rozhko
PDF
13-19
L. M. Stotska
PDF
20-25
I. B. Diakiv
PDF
26-31
N. V. Savchuk
PDF
32-37
S. A. Misyak, A. P. Burlaka, V. V. Golotiuk, S. M. Lukin, P. L. Kornienko
PDF
44-47
O. M. Babay
PDF
48-52
V. N. Serediuk, M. V. Paliienko, I. M. Sokolovskyi
PDF
53-57
A. V. Kovalyuk, Z. R. Ozhohan
PDF
61-65
A. O. Hryhorova
PDF
66-71
O. B. Haioshko
PDF
72-76
I. R. Kumhyr
PDF
84-87
O. V. Paliychuk
PDF
114-120
I. V. Koshel
PDF
121-128

Reviews

O. M. Shportun
PDF
93-101
O. O. Kulya
PDF
105-113

Case Reports and Public Health Service

A. M. Yavorskyi
PDF
38-43
A. F. Shypko
PDF
77-83
V. V. Bezruk
PDF
129-133

Medical Education

I. R. Kumhyr
PDF
58-60
R. M. Khopta
PDF
102-104

Short Report

Abdulrahman Abdulbaset Moslem, O. M. Makarchuk, S. O. Kantymyr, M. I. Rymarchuk, L. V. Vakaluk
PDF
88-92