Vol 21, No 3 (2014)

Table of Contents

A. V. Kovaliuk, Z. R. Ozhohan
PDF
1-2
N. Aleksandruk, N. Stovban
PDF
3-4
I. A. Ancheva
PDF
5-8
O. M. Fedyk, A. R. Fedyk, T. L. Lenchuk, V. M. Matskevych
PDF
9-13
I. A. Dmytrenko
PDF
14-16
I. H. Kupnovytska, L. A. Dron
PDF
17-22
I. R. Kostiuk
PDF
23-24
K. Yu. Hashynova
PDF
25-29
O. P. Kobryn
PDF
30-33
A. B. Kostyshyn
PDF
34-36
L. M. Sheremeta
PDF
37-39
M. V. Karpets
PDF
40-42
N. A. Matsehora
PDF
43-46
N. V. Aleksandruk
PDF
47-49
O. D. Aleksandruk
PDF
50-52
O. I. Kupchak
PDF
53-55
O. V. Morozov, O. A. Budreiko
PDF
56-59
M. A. Orynchak, M. V. Vasylechko
PDF
60-64
P. R. Herych, R. I. Yatsyshyn
PDF
65-69
O. M. Rozhko-Hunchak
PDF
70-74
T. I. Hrydzhuk, N. M. Serediuk
PDF
75-79
U. I. Shevchuk-Budz, G. Z. Korzh
PDF
80-82
V. V. Dzvonkovska, T. T. Dzvonkovska
PDF
83-84
M. M. Voloshyn
PDF
85-86
L. S. Rieznichenko, A. M. Doroshenko, S. M. Dybkova, T. G. Gruzina, Z. R. Ulberg, I. S. Chekman
PDF
87-90
N. Ya. Ivanochko
PDF
91-94
V. D. Kasiianchuk
PDF
95-97
M. Y. Nychytailo, M. S. Zahriichuk, A. I. Hutsuliak, V. V. Prysiazhniuk
PDF
98-101
L. V. Pakharenko
PDF
102-104