Galician Medical Journal

Scientific and practical journal “Galician Medical Journal” covers the current issues of theoretical and practical medicine, publishes the results of various researches and innovations in the sphere of medicine and medical education.

The periodical publishes original research articles, review articles, book reviews, cases from practice and history of medicine.

Journal “Galician Medical Journal” (on-line version of "Галицький лікарський вісник", ISSN 2306-4285) publishes articles in English.

The journal is included in the List of Scientific Publications, where the main results of dissertation theses can be published (Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of 10.11.2010, No.1-05/7).

ISSN 2414-1518 (English ed. Online)

ISSN 2306-4285 (Ukrainian ed. Print)


Journal Homepage Image

Announcements

 

New Issue with DOI!

 

Vol 23, No 3 (2016) with DOI

Crossref logo

 
Posted: 2016-08-28
 

Now You can follow us on Mendeley.com

 

Galician Medical Journal is an open group in Medicine on Mendeley.

 
Posted: 2016-08-17
 
More Announcements...

Vol 23, No 3 (2016)

Issue-in-Press

Table of Contents

D. M. Bidiuk, A. I. Furtak, A. M. Mykush
I. Kopolovets, P. Berek, V. Sihotsky, M. Kubikova, N. Torma, P. Stefanic, M. Frankovicova
V. V. Kravtsiv, V. O. Shidlovskyi, O. V. Shidlovskyi
A. V. Shidlovskyy
V. B. Davydenko, M. M. Mishyna, V. V. Myasoedov, Yu. V. Pashchenko, S. Yu. Shtyker, N. V. Davydenko, K. Yu. Pashchenko
Faradge Musbakh Elmezugi, O. H. Popadynets, L. V. Sobol, N. M. Dubyna
M G Gonchar, A Ye Bogush, L D Pryymak
M G Gonchar, A Ye Bogush, N M Marushchak, N A Bogush
A F Grynchuk, F V. Grynchuk, I Yu Polianskiy
A O Dvorakevych, A A Pereyaslov, Yu I Tkachyshyn
N. Zheliba, S. Khimich, R. Chornopyshchuk, I. Oshovskyy, P. Shevnya
R.V. Stetsyshyn
G. Petrenko, V. Syplyviy, D. Petrenko
M. G. Melnichenko, V. V. Antoniuk, L. P. Tkachenko
M. G. Melnichenko, A. A. Kvashnina
O. Slepov, M. Migur, V. Soroka
Rostyslav Vasyliovych Sabadosh
Sofiia Genyk
Oleksandr Fofanov, Oleg Matiyash, Vyacheslav Fofanov, Oleg Kurtash, Igor Krasivs'kij, Ivan Didukh
I. I. Dutka, F. V. Grynchuk
T G Fetsych, A P Revura
A A Pereyaslov, A O Dvorakevych, O M Nykyforuk
A O Hryhorova
O K Slepov, I Y Gordienko, V P Soroka, O P Gladyshko, O P Ponomarenko
Viktoria Anatoliivna Gryb, Ivan Ivanovych Titov, Galyna Stepanivna Chmyr, Galyna Ivanivna Khlibeychuk
L. O. Smolina
O. V. Spahiu, A. P. Paholchuk
Roman Kohan, Volodymyr Goshchynsky
I. M. Deykalo, O. V. Shidlovsky, Ya. Ya. Bodnar, T. V. Bodnar
M I Grytsenko, Ye M Grytsenko
Serhiy I Savolyuk, Maksim A Gudz, Andriy A Zhmur
A. Ye. Kovalenko, Yu. M. Tarashchenko
O. M. Makarchuk, Abdulrakhman Abdulbaset Moslem
A. I. Vytryhovskyy
I. V. Melnyk
Sergey V Sander
H. M. Havrylyuk, O. M. Makarchuk
N. O. Dziuba, A. M. Sergienko
Hanna O Palahniuk
Іuliia P Pashkova
M. I. Sheremet, V. O. Shidlovskyy, L. P. Sydorchuk, R. I. Sydorchuk
V. V. Maksymyuk, I. Yu. Polyansky, V. V. Tarabanchuk, L. M. Haruk

Case Reports and Public Health Service

Abdelmoughit Echchaoui, Ghattas Daoud
Bohdan Vasylovych Krysa
V P Vivcharuk, Yu V Pashchenko
O. Fofanov, O. Borys, R. Nykyforuk, V. Fofanov, I. Krasivs'kij
O. K. Slepov, V. P. Soroka, M. Y. Migur, S. I. Kurinnyi, G. V. Golopapa
M D Kucher, L S Bilianskyi, M I Kryvoruk, F H Tkachenko, A I Stelmakh
Vasyl Mykhailovych Krysa, Bohdan Vasylovych Krysa
Gordiy Olegovych Rybchynsky
O. Kulyk, H. Kurylo, O. Nykyforuk, D. Hrytsak