Peculiarities of Hemostasis System in Pregnant Women with Fetal Loss Syndrome on the Background of Thrombophilia

Lyudmila Dola, Natalya Henik

Abstract


The results of studying the status of hemostasis system in pregnant women with fetal loss syndrome and thrombophilia are demonstrated.

The objective of the research was to study the peculiarities of hemostasis system in pregnant women with fetal loss syndrome on the background of thrombophilia.

Materials and methods. There were examined 60 pregnant women with fetal loss syndrome and thrombophilia and 30 healthy pregnant women without aggravated anamnesis. All women underwent examination using clinical and laboratory methods.

Results and discussion. The disorders of the vascular-platelet and coagulation elements of hemostatic process being characterized by hypercoagulation, reduction in natural anticoagulants, intensification of thrombosis processes were determined.

Conclusions. In pregnant women with fetal loss syndrome on the background of thrombophilia disorders of the vascular-thrombocytic and coagulation elements of hemostatic process were observed.


Keywords


pregnancy; hemostasis system; fetal loss syndrome; thrombophilia

Full Text:

HTML PDF

References


Makatsaria AD, Bitsadze VO. Trombofilicheskie sostoyaniya v akusherskoi praktike. Moscow: Meditsina; c2001. 704 p.

Kutteh WH, Triplett DA. Thrombophilias and recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med. 2006;24:54–66. DOI: http://doi.org/10.1055/s-2006-931801

Medved VI, Dubossarska YuO, Dubossarska ZM, Duka YuM. Profilaktyka akusherskykh ta trobmotychnykh uskladnen u zhinok z trombofiiiamy (metodychni rekomendatsii). Kyiv: 2014. 32 p.

Makarenko MV. Vedenie beremennykh s sindromom zaderzhki rosta ploda na fone trombofiliyi i gipergomotsisteinemiyi. Semeynaya meditsina. 2014;3:155–156

Ventskivska IB, Proshchenko OM, Zahorodnia OS. Prohnozuvannia nevynoshuvannia vahitnosti pry poiednanni henetychno determinovanoii trombofilii i antyfosfolopidnoho syndromu. Zdorovye zhenshchiny. 2015;1:83–86

Beshear Mertil. [D-dimer concentration in normal pregnancy]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2012;2:26–27

Siundiukova EG, Medvedev BI, Sashenkov SL, et al. [Hemostasis system indices and systemic inflammation markers in pregnant women with preeclampsia]. Vestnik YUrGU. 2014;1:88–95
DOI: http://dx.doi.org/10.21802/gmj.2016.4.18

Copyright (c) 2017 Lyudmila Dola, Natalya Henik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


IFNMU Logo

Free counters!