Obstetrician-Gynecologist (to the 165th Anniversary of Shchasnyi-Selskyi’s Birth)

Volodymyr Andruch

Abstract


The article is devoted to the life, professional, scientific, social and political activities of an obstetrician-gynecologist – Feliks Shchasnyi-Selskyi.

Keywords


physician; obstetrician-gynecologist; life

Full Text:

PDF

References


Andrukh VS. Likar Shchasnyi-Selskyi. Pereval. 1999;3:59–62

Istoriya Vytvytsi v dokumentakh i spohadakh. SB. 1992;

Sozanskyi OV, Kassaraba MM. Scientific and social activities of doctor Shch. -Selskoho - the author of the first articles in Ukrainian of Obstetrics and Gynecology. Pediatriya, akusherstvo i hinekolohiya. 1997;5:89–90

Khronika naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Lviv. B.V. 1900;1:27–29
DOI: http://dx.doi.org/10.21802/gmj.2017.2.2

Copyright (c) 2017 Volodymyr Andruch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


IFNMU Logo

Free counters!