Galician Medical Journal

Scientific and practical journal “Galician Medical Journal” covers the current issues of theoretical and practical medicine, publishes the results of various researches and innovations in the sphere of medicine and medical education.

The periodical publishes original research articles, review articles, book reviews, cases from practice and history of medicine.

Journal “Galician Medical Journal” (on-line version of "Галицький лікарський вісник", ISSN 2306-4285) publishes articles in English.

The Journal is on the List of Specialized Editions in which the main results of theses are allowed to be published (The Order of Ministry of Education and Science of Ukraine of 09.03.2016, No 241). 

ISSN 2414-1518 (English ed. Online)

ISSN 2306-4285 (Ukrainian ed. Print)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 24, No 2 (2017)

Table of Contents

Igor M Luchko, T V Guranych, N M Voronych-Semchenko, O O Shlyakhovenko, L S Storozhuk
PDF
Andrii Biben, Zinovii Ozhohan
PDF
A. Kovalyuk, Z. Ozhohan
PDF
Anastasiia Petrenko, Oleksander Litus
PDF
Nataliya Henyk, Lyudmyla Hinchytska, Igor Levytskyi, Olga Neiko, Ruslana Gotsaniuk
PDF
Olena Bulbuk, Mykola Rozhko, Oleksandr Bulbuk
PDF
O Popadynets, O Yurakh, N Tokaruk, T Kotyk, I Pukach, H Yurakh, M Osypchuk, N Dubyna, A Dmytrenko
PDF
Dara Kutsyk, Eugene Sklyarov
PDF
Vasylij Rusin, Vjacheslav Korsak, Yaroslav Popovich, Patricia Boldizhar
PDF
T I Vicharenko, M. M. Rozhko
PDF
Wael Rumaneh, Iryna Kupnovytska
PDF
Tetiana Pavliuk, Mukola Rozhko, Oksana Panchak
PDF

Reviews

Oleksandr Vitalijovych Tsyhykalo, Natalija Bohdanivna Kuzniak, Iryna Serhiivna Popova, Ihor Yurijovych Oliinyk, Roman Romanovych Dmytrenko, Pavlo Petrovych Perebyinis, Yaroslav Viktorovych Horytskyi
PDF

Case Reports and Public Health Service

Andreja Figurek, Vlastimir Vlatkovic, Dragan Vojvodic
PDF

Medical Education

Zoryana Kocherga, Iryna Lembryk, Vitaliya Vysochan
PDF
Ivan Polishchuk
PDF

History

Volodymyr Andruch
PDF