Galician Medical Journal

Scientific and practical journal “Galician Medical Journal” covers the current issues of theoretical and practical medicine, publishes the results of various researches and innovations in the sphere of medicine and medical education.

The periodical publishes original research articles, review articles, book reviews, cases from practice and history of medicine.

Journal “Galician Medical Journal” (on-line version of "Галицький лікарський вісник", ISSN 2306-4285) publishes articles in English.

The Journal is on the List of Specialized Editions in which the main results of theses are allowed to be published (The Order of Ministry of Education and Science of Ukraine of 09.03.2016, No 241). 

ISSN 2414-1518 (English ed. Online)

ISSN 2306-4285 (Ukrainian ed. Print)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 25, No 2 (2018)

Table of Contents

Vasyl Mishchuk, Galina Grygoruk
PDF
V. Kravchenko, I. Luzanchuk, I Andrusyshyna, M. Polumbrik
PDF
Halyna Kimak, Halyna Melnychuk, Hanna Ersteniuk
PDF
Musharaf Bashir, Sheikh Imran Sayeed
PDF
Zhanna Zolotarova
PDF
Emmanuel Igho Odokuma
PDF
Natalya Maksymchuk, Viktor Konovchuk
PDF
Sergey Korovay
PDF
Adrian Kvit, Olexiy Kushniruk
PDF
Volodymyr Sarapuk, Mykola Rozhko
PDF
Marta Dzhus
PDF
John Chukwuma Oyem, Emmanuel Igho Odokuma
PDF
Oksana Hodovanets, Jurij Pavlov, Ljudmyla Grynkevych, Oleksandr Vitkovskyj
PDF

Reviews

S. M. Genyk
PDF
Iryna Myshchenko, Oleksandr Soloviov, Olha Malyshevska, Mykhailo Mizyuk
PDF