Popovich, Yuriy, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine