Sklyarov, Yevgen, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine