Fedorak, Volodymyr, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine