Kavyn, Vasyl, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine