Gerasymchuk, V. R., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine