Maidannyk, V. H., Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine