Hoshovskyi, V, Bukovinsky State Medical University, Ukraine