Fedorov, Sergiy, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine