Popadyuk, O. Ya., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine