Drohomyretska, Natalya, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine