Melnyk, Nadiya, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine