Voronych-Semchenko, N., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine