Rozko, Mykola Mykhaylovych, Ivano-Frankivsk National Medical University Chair of Dentistry, Postgraduate Education, Ukraine