Dzhus, Marta, O. Bohomolets National University, Ukraine