Melnyk, M. V., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine