Shvets, Kostiantyn, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine