Ivanchenko, Elena, Zaporozhye State Medical University, Ukraine