Yavorskyy, Andriy, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine