Dmytrenko, Anatoliy, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine