Hoshovska, A, Bukovinsky State Medical University, Ukraine