Vol 23, No 2 (2017)

Table of Contents

Original Research

A Hoshovska, I Byrchak, V Hoshovskyi
PDF
Natalya Drohomyretska
PDF
Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets
PDF
Andriy Pasko
PDF
V Mischenko, I Rudenko, M Holubenko, A Lavrinenko, K Tumasian
PDF
I. Kobitovych, N. Virstiuk, L. Losiuk, V. Vovchuk, H. Markiv
PDF
U. Shalamay, L. Kovalchuk, N. Voronych-Semchenko
PDF
A. Salokha, M. Zeliak, O. Fofanov, B. Zinyak, B. Babyak, Y. Dotsenko, O. Borys, M. Glahovych, I. Krasyvskyy, S. Pavlykyvskyy, V. Fofanov
PDF

Medical Education

N. Makhlynets, L. Plavyuk
PDF