Vol 22, No 2 (2016)

Table of Contents

Original Research

Ivanna Koshel
E201621
Iryna Yarmoshuk, Mykola Rozhko, Lubomir Pelekhan
E201623
Andrii Vytryhovskiy
E201624
Oleksandra Marynchak, Oleksandra Pryshliak, Oksana Kopchak, Iryna Hrynchyshyn, Ludmyla Byderkevych
E201625
Hanna Ersteniuk, Oksana Popadynets, Mariya Hryshchuk, Natalia Dubyna
E201626
Aleksandra Filippova
E201629
Yevgen Sklyarov, Nataliya Karpyshyn
E2016212
Hryhoriy Trotskyy
E2016213
Okara Chinyerenwa, Andriy Vytryhovskiy, Elina Warenytsia, Oleg Libryk
E2016214

Review

Stepan Genyk
E201627

Public Health Service

Andriy Yavorskyy
E201622
Igor Vakaliuk, Ruslan Kozoviy, Sergiy Fedorov
E201628

Medical Education

Anna Kryzhanivska
E2016210
Nadiya Melnyk, Vitaliy Hereliuk, Arsen Melnychuk, Hanna Melnychuk, Roksolana Kashivska, Lev Plaviuk
E2016211