Archive of Clinical Medicine

The Journal of Research and Practice “Archive of Clinical Medicine” is a journal covering innovative research and practice in medicine. It publishes the results of original clinical research, review papers, case reports and the results in sphere of medical education.

The Journal is on the List of Specialized Editions in which the main results of theses are allowed to be published (The Order of Ministry of Education and Science of Ukraine of 16.05.2016, No 515) 

p-ISSN 2312-7007 (Ukrainian ed. Print)

e-ISSN 2414-9853 (English ed. Online)

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 23, No 2 (2017)

Table of Contents

Original Research

A Hoshovska, I Byrchak, V Hoshovskyi
PDF
Natalya Drohomyretska
PDF
Mykola Ostrovskyy, Kostiantyn Shvets
PDF
Andriy Pasko
PDF
V Mischenko, I Rudenko, M Holubenko, A Lavrinenko, K Tumasian
PDF
I. Kobitovych, N. Virstiuk, L. Losiuk, V. Vovchuk, H. Markiv
PDF
U. Shalamay, L. Kovalchuk, N. Voronych-Semchenko
PDF
A. Salokha, M. Zeliak, O. Fofanov, B. Zinyak, B. Babyak, Y. Dotsenko, O. Borys, M. Glahovych, I. Krasyvskyy, S. Pavlykyvskyy, V. Fofanov
PDF
Oksana Popadynets, Omelian Yurakh, Nadia Tokaruk, Galyna Yurakh, Ilona Pukach, Mykhailo Osypchuk, Oleg Kolosov, Vita Korzhovska, Natalia Dubyna, Anatoliy Dmytrenko
PDF

Medical Education

N. Makhlynets, L. Plavyuk
PDF